Mentor

Sevgili Katılımcı,

"Sanat Mentorları için e-Kurs" Modülünüz için Öz Değerlendirmenizi hedefleyen Quiz'e kaydoldunuz. İşte kendinizi değerlendirmeniz gereken sorular. Sonuçlar sadece siz ve tüm bilgilerinizi ve sonuçlarınızı son derece gizli tutacak ve asla üçüncü şahıslarla paylaşmayacak olan proje değerlendiricilerimiz tarafından bilinecektir.

Katıldığınız için teşekkürler!

wmn&ART Proje Ekibi


1. Mentileri motive etmek için ne yapabilirsiniz?

a) Mentilerin ihtiyaç ve beklentilerini belirlerim
b) Hedeflerin ayrıntılı olarak paylaşılmasını sağlarım
c) Ödül takviye yöntemini denerim
d) Yukarıdakilerin tümü

2. Bir sanat mentorunun sahip olması gereken kültürel ve tasarım bilgi içeriği ne olmalıdır?

a) Yargılayıcı tutum
b) Üstlenilecek rollerin belirlemesi
c) Diktatör tarzı
d) Menteelerin kararlarına ilişkin inisiyatif almak

3. Kültürel farklılıklar ortamında mentorun öğrenciye bakış açısı ne olmamalıdır?

a) Öğrencilerin farklı bakış açılarını dikkate alan öğretim yöntemini belirlemek önceliğimdir
b) Öğrenci merkezli eğitime önem veriyorum
c) Kültürel etkileşim önemli değildir
d) Kültürel kimlik ve öğrenme arasındaki ilişkiye dikkat ediyorum

4. Yapılandırılmış mentorluk sizin için ne ifade ediyor?

a) Belirli bir kuruluş tarafından belirli bir amaç ve süre için düzenlenmiştir
b) Hazırlık ve oryantasyon önemli değildir
c) Zorunlu katılım mevcuttur
d) Özel bilgi gerektirmez

5. e-Mentorluk hakkında hangisi doğrudur?

a) Zaman ve mekandan bağımsız mentorluk uygulaması
b) Mentor ve menti arasındaki karşılıklı fayda değiş tokuş anlamına gelir
c) Tavsiye verme, modelleme ve teşvik etme gibi eylemleri içerir
d) Yukarıdakilerin tümü

6. Mentorluk ilişkisinin yaklaşımı nasıl olmalıdır?

a) Çok gayri resmi
b) Bütünsel
c) Kesinlikle profesyonel
d) Teknik

7. Motivasyona bağlanan tutku, nedir?

a) Bulunur
b) Hiçbir çaba göstermeden verilir
c) Geliştirilir
d) Keşfedilir

8. İçsel motivasyonu ne teşvik edilebilir?

a) Merak uyandırıcı öğeler
b) RMenti için yüksek sesle okumak
c) Kolay aktiviteler önermek
d) Önerilen faaliyetlerin işlevini asla açıklamamak

9. Mevcut bir ürünün güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmek, geliştirmek için kritik noktaların ve yeni bir ürün konseptinde değer verilenlerin yararlı bilgilerinin toplanmasına izin verir. Bu karşılık gelir?

a) Rekabet analizidir
b) Ürün analizidir
c) Hikaye Anlatımıdır
d) Pazar analizidir

10. Aşağıdaki öğelerden hangisi, herhangi bir planlamanın başarısını sağlamanın doğru yolu olan bir tasarım brifingini iyi yapılandırmak için gerekli Değİldir?

a) Tüketicinin profili
b) Şirket/marka profili
c) Ürün fikrinin ergonomik yönleri
d) Renk paletleri

11. Mentor ve menti arasında iyi ve uzun ömürlü birilişkiyi sağlamak için, mentor şundan emin olmalıdır:

a) Mentor ve menti'nin karşılıklı ve eşit bir zaman müsaitliği
b) mentorluk ilişkisinin her iki bölümünden içsel bir motivasyonu
c) Mentinin hedeflerine bir vizyona bağımlı bir şekilde bağlı kalması
d) İlişkinin katma değeri tek taraflı olması ve mentordan mentee'ye daha güçlü olması

12. Mentiler'inizi nasıl motive edersiniz?

a) Mentiler'inizi ulaşılabilir bir hedef belirlemeye teşvik ederek
b) Gerçekçi bir zaman çizelgesi belirleyerek
c) Eylemlerinizle önemsediğiniz mentiler'inizi gösterin ve farklı fırsatlar için mentilerinizi hatırlayarak
d) Yukarıdakilerin hepsi

13. Mentiler sertifika almak zorunda mı?

a) Menti'lere onları motive etmek için sertifika verilebilir
b) Menti'lere sertifika verilemez
c) Menti’lere Sertifika verilmesi zorunludur
d) Mentiler'e Kuruluş tarafından onaylanan Sertifika verilmesi zorunludur

14. Çok kültürlü bir mentorun özellikleri nelerdir?

a) Kendi ve diğer insanların kültürlerine duyarlılık, kültürel empati, merak ve farkındalık
b) Bağlamsal duyarlılık ve anlayış, anlamsal farkındalık
c) Çok dilli beceriler ve referansın kültürel çerçeveleri ve iletişim modları arasında geçiş yapabilme becerisi
d) Yukarıdakilerin hepsi

15. Menti ile tanışırken hangisi iyi bir tekniktir?

a) Ortak bir zemin arayan ve göz teması kullanarak
b) Çekingen olarak
c) Geri bildirimsiz sadece dinleyerek
d) Mentorun yüz yüze görüşmeye zamanı olmadığı için telefonla görüşerek

16. Tüm bunlar bir mentor olarak ihtiyacınız olan niteliklerdir?

a) Sabır
b) Empati
c) Kibir
d) Israr

17. Bilginizi ve uzmanlığınızı paylaşmaya istekli ve muktedir misiniz?

a) Menti ile karşılaştığımda göreceğim
b) Bildiklerimi paylaşmaktan çekinmem, ama başkalarına iletmede pek iyi değilimdir
c) Uzmanlığımı ücretsiz olarak vermemeyi tercih ederim
d) Kesinlikle. Başkalarının öğrenmesi hoşuma gidiyor

18. Sanat şu anlama gelir:

a) Hobi
b) Gelir aracı
c) Yaratıcı beceri ve hayal gücü
d) Yukarıdakilerin tümü

19. Seramiğin ana maddesi olan kil nedir?

a) Kil doğal olarak türetilmiş bir mineraldir
b) Islandığında işlenebilen ince taneli bir toprak malzemesidir
c) Kilin kimyasal bileşimi ana mineral içeriğine ve ateşleme koşullarına göre değişir
d) Yukarıdakilerin tümü

20. Sırlama işlemi nedir?

a) Karmaşık şekilli ürünler üretmek için kullanılır
b) Kullanım alanına ve tarife göre değişir
c) Çamurdaki fiziksel suyun yaklaşık 100 ° C'de çıkarılması işlemidir
d) Seramik ürüne estetik bir görünüm ve hijyen kazandırmak için yapılır

| 1 | 2 |
Sonuçlarımı aşağıdaki koordinatlara gönderin:
İsim:
e-Posta: (gereklidir)

Tipik olarak bir insanın kaç gözü vardır (örneğin: 4)?

Bizi nasıl buldunuz?

Giriş