Mentor

Gerbiama (-s) dalyve (-i),

Jūs užsiregistravote į testą, kurios tikslas – įsivertinti jūsų "E. kursas MENO Mentorėms (-iams)" modulį. Čia pateikiami klausimai, kuriais galėsite save įvertinti. Rezultatai bus žinomi tik jums ir mūsų projekto vertintojams, kurie visą jūsų informaciją ir rezultatus laikys itin konfidencialiai ir niekada jų neperduos trečiosioms šalims.

Dėkojame už dalyvavimą!

„wmn&ART“ projekto komanda


1. Ką galite padaryti, kad motyvuotumėte savo ugdytines?

a) Nustatyti ugdytinių poreikius ir lūkesčius
b) Užtikrinti, kad tikslai būtų išsamiai išdėstyti
c) Bandyti taikyti atlygio stiprinimo metodą
d) Visi išvardyti atsakymai

2. Koks turėtų būti kultūrinės ir dizaino informacijos turinys, kurį turėtų pateikti meno mentorė (-ius)?

a) Vertinantis požiūris
b) Prisiimamų vaidmenų nustatymas
c) Diktatoriškas stilius
d) Iniciatyva dėl ugdytinių sprendimų

3. Koks neturėtų būti mentorės (-iaus) požiūris į ugdytinę esant kultūriniams skirtumams?

a) Mano prioritetas – nustatyti mokymo metodą, kuriame atsižvelgiama į skirtingus ugdytinių požiūrius
b) Renkuosi į besimokančiąją orientuotą ugdymą
c) Kultūrinė sąveika nesvarbi
d) Atkreipiu dėmesį į kultūrinės tapatybės ir mokymosi ryšį

4. Ką jums reiškia struktūruota mentorystė?

a) Konkreti organizacija organizuoja konkrečiam tikslui ir trukmei
b) Pasirengimas ir kryptis nėra nesvarbūs
c) Yra privalomas dalyvavimas
d) Nereikalaujama specialių žinių

5. Kas yra tiesa apie e. mentorystę?

a) Mentorystės praktika, nepriklausanti nuo laiko ir vietos
b) Tai reiškia abipusės naudos mainus tarp mentorės (-iaus) ir ugdytinės
c) Ji apima tokius aspektus kaip patarimų teikimas, modeliavimas ir padrąsinimas
d) Visi išvardyti atsakymai

6. Mentorystės santykių modelis turėtų būti?

a) Labai neformalus
b) Holistinis
c) Griežtai profesinis
d) Techninis

7. Aistra, susijusi su motyvacija, yra?

a) Randama
b) Ateina be pastangų
c) Išvystoma
d) Aptinkama

8. Kaip galite skatinti vidinę motyvaciją?

a) Provokuojant smalsumą
b) Garsiai skaitant savo ugdytinei
c) Siūlant lengvai įgyvendinamas veiklas
d) Niekada nepaaiškinant siūlomos veiklos funkcijos

9. Analizuojant esamo produkto stipriąsias ir silpnąsias puses, galima surinkti naudingos informacijos apie svarbiausius dalykus, kuriuos reikia tobulinti, ir dalykus, kuriuos reikia įvertinti kuriant naują produkto koncepciją. Tai yra?

a) Konkurencijos analizė
b) Produkto analizė
c) Istorijos pasakojimas
d) Rinkos analizė

10. Kuris iš toliau išvardytų punktų NĖRA esminis dalykas, jei norite, kad dizaino užduoties aprašymas būtų gerai struktūruotas ir užtikrintų bet kokio planavimo sėkmę?

a) Kliento profilis
b) Įmonės ar prekės ženklo profilis
c) Ergonominiai produkto idėjos aspektai
d) Spalvų paletės

11. Norėdama (-as) užtikrinti gerus ir ilgalaikius mentorės (-iaus) ir ugdytinės santykius, mentorė (-ius) turi būti tikra (-as), kad:

a) Mentorė (-ius) ir ugdytinė gali skirti tiek pat laiko
b) Abi mentorystės santykių pusės turi vidinę motyvaciją
c) Ugdytinės laikosi savo tikslų nepriklausomai nuo vizijos
d) Santykių pridėtinė vertė turėtų būti vienašališka ir stipresnė iš mentorės (-iaus) pusės, nei iš ugdytinės

12. Kaip motyvuoti savo ugdytinę?

a) Paskatinti savo ugdytines užsibrėžti įgyvendinamą tikslą
b) Nustatyti tikroviškus įgyvendinimo terminus
c) Parodyti savo ugdytinėms rūpestį jomis savo veiksmais ir turėti savo ugdytines omenyje įvairioms galimybėms
d) Visi išvardyti atsakymai

13. Ar ugdytinės privalo gauti pažymėjimą?

a) Ugdytinėms gali būti įteikiami pažymėjimai kaip motyvavimo priemonė
b) Ugdytinėms pažymėjimai neišduodami
c) Ugdytinėms privaloma išduoti pažymėjimus
d) Privaloma išduoti organizacijos patvirtintus pažymėjimus

14. Kokiomis savybėmis pasižymi daugiakultūrė (-is) mentorė (-ius)?

a) Jautrumas nuosavai ir kitų žmonių kultūroms, kultūrinė empatija, smalsumas ir suvokimas
b) Kontekstinis jautrumas ir supratimas, semantinis suvokimas
c) Daugiakalbiai įgūdžiai ir sugebėjimas pereiti tarp įvairių nustatytų kultūrinių rėmų ir bendravimo būdų
d) Visi išvardyti atsakymai

15. Kuris būdas yra geriausias susipažinti su savo ugdytine?

a) Bendros temos ieškojimas ir akių kontaktas
b) Būti santūria (-iu)
c) Tik klausyti nesuteikiant grįžtamojo ryšio
d) Ryšys tik telefonu, nes mentorė (-ius) neturi laiko susitikti akis į akį

16. Visos šios savybės jums reikalingos kaip mentorei (-iui), išskyrus?

a) Kantrybė
b) Empatija
c) Arogancija
d) Atkaklumas

17. Ar norite ir galite pasidalyti savo žiniomis ir patirtimi?

a) Sužinosiu tai, kai susitiksiu su ugdytine
b) Neprieštarauju dalytis tuo, ką žinau, bet man nelabai sekasi tai perteikti kitiems
c) Nenoriu dalytis savo patirtimi nemokamai
d) Žinoma. Man patinka padėti kitiems mokytis

18. Menas – tai:

a) Pomėgis
b) Įrankis pajamoms gauti
c) Kūrybiniai įgūdžiai ir vaizduotė
d) Visi išvardyti atsakymai

19. Kas yra molis, kuris yra pagrindinė keramikos sudedamoji dalis?

a) Molis yra natūraliai išgaunamas mineralas
b) Tai smulkiagrūdė dirvožemio medžiaga, kurią sudrėkinus galima apdoroti
c) Cheminė molio sudėtis priklauso nuo pagrindinių mineralų kiekio ir degimo sąlygų
d) Visi išvardyti atsakymai

20. Kas yra glazūravimas?

a) Jis naudojamas sudėtingų formų gaminiams gaminti
b) Jis priklauso nuo naudojimo srities ir paskirties
c) Tai procesas, kurio metu maždaug 100 °C temperatūroje pašalinamas purve esantis fizinis vanduo
d) Jis skirtas keramikos gaminiui suteikti estetinę išvaizdą ir higienos tikslais

| 1 | 2 |
Siųsti mano rezultatus žemiau nurodytomis kontaktais:
Vardas:
El. paštas: (būtina)

Kiek kojų turi tipiškas šuo? (pvz .: 5)

Kaip apie mus sužinojote?

Prisijungti