wmn&ART e-Manuály - Pomoc

wmn&ART e-Manuál je k dispozícii v dvoch verziách. Prvá je zameraná na portál. Cieľom tejto elektronickej príručky je v podstate ukázať jednoduchú navigáciu na portáli a v systéme elektronického vzdelávania.

Druhá verzia elektronickej príručky je zameraná na používanie aplikácie.

Ako ste nás našli?

Prihlásiť sa