e-Príručka - pre aplikácie wmn&ART

V tomto elektronickom manuáli nájdete jednoduché kroky na efektívnu navigáciu v systéme aplikácií a e-Learning.
1. Úvod
2. Vstup do aplikácie wmn&ART
3. Prístup k e-vzdelávaniu pre mentorov a študentov
3.1. Stručné informácie
3.1.1. Prístup k obsahu e-vzdelávania vo formáte e-knihy
3.1.2. Prístup k obsahu e-vzdelávania vo formáte PDF
3.1.3. Test vnímania
3.1.4. Videokurzy keramiky
3.1.5. Všeobecné pripomienky
4. wmn&ART Certifikát
5. Pomocný nástroj
6. Hodnotenie

Ako ste nás našli?

Prihlásiť sa