1. Giriş
2. SEMG’ler – Sanat Mentileri için Mikro Girişimcilik (SEMG: Seramik El Sanatları Mikro Girişimcileri)
2.1. Nasıl Evden Çalışan Mikro Girişimci Olabilirim?
2.2. Finansal Okuryazarlık, Maliyetler, Satın Alma, Faaliyet Giderleri
2.3. Evde Seramik Sanatları İcra etmek Mümkün müdür?
2.4. Temel Yetenek ve Becerilerim var mı?
2.4.1. Seramik Temelleri, Sanat, Tarih ve Kültür, Miras
2.4.2. Geleneklerinizi Öğrenin ve Çağdaş Bir Yaklaşımla Geliştirin
2.4.3. Günümüzde Avrupa'da Seramik Sanatları (Görsel Sanat, Tasarım, El Sanatları)
2.4.4. Temel Yetenek ve Becerilerim var mı?
3. Seramik Sanatı ve Eğitimi
3.1. Ne Tür Malzemelere Seramik Denir? (Farklı Türde Kil, Kaolin, Gres)
3.2. Sırlar: Güvenlik Önlemleri (çocuklar için), Sır Tipolojileri, Uygulama Yöntemleri Maliyetler ve Satın Alma uygulama Yöntemleri
3.3. Teknik El Aletleri: Temel Araçlar (Merdane, Oyma Aletleri, Kazıma Aletleri), Maliyetler ve Satın Alma, Güvenlik önlemleri
3.4. Seramik Kalıpları (Geleneksel Teknikler)
3.5. Fırın ve Pişirme İşlemleri
4. wmn&ART ile Sanat ve Ötesi
4.1. Beni ne Özel Yapabilir: Kendi Tarzınızı Bulun
4.2. Renkler ve Seramikte Kullanılan Sır Çeşitlerinde ki yeri
4.3. Şekiller ve Renklerin Uygunluğu: Seramik Sanatında Kültürel Miras
5. İlk Pişirme: Pişmiş Toprak – Kiremit (Bisküvi Pişirimi)
6. İkinci Pişirme: Sır ve Renk Uygulama, ek Süslemeler (Fayda/Maliyet Dengesi)
7. Üçüncü Pişirme: Parlaklık, Metal Görünümü
8. Artan Kaliteye Bağlı Olarak Faydalara Karşı Ekstra Maliyetler Üzerine Düşünceler
9. Bağışlar: Sübvansiyonlar ve Destekler?
9.1. Ulusal Pazar
9.2. Uluslararası Pazar (Eğer bir Göçmenseniz)
10. Mentorluk Desteği - Bu nedir? Menti Olmanın Temelleri
10.1. Mentorluğun Faydaları
10.2. Olası Maliyetler
10.3. Sanat Mentorlarına (Danışmanlarına) Nasıl Ulaşabilirim?
11. İnternet Pazarlaması, İletişim Araçları ve Yöntemleri
11.1. Temel BİT
11.2. Sektöre Özgü Bağlantılar; Sosyal Medya
11.3. İnternette Görülebilir Olmak (Takipçiler, Etiketler vb.)?
12. Dijital Üretim Teknolojileri, Seramik Objelerin Oluşturulmasında 3D Baskı
Kaynaklar

Bizi nasıl buldunuz?

Giriş