1. Giriş
2. Sanat Mentorunun Sahip Olması Gereken Teknik Bilgiler
2.1. Seramik El Sanatları Üretimi için Ev Tabanlı Ortam
2.2. Seramik Biçimlendirme Teknikleri Hakkında Temel Teknik Bilgi (Çok Bilinen Raku Pişirim Tekniği Dışında)
2.3. Mentilerinizi, El İşi Becerilerini Artırmak için Zaman Harcamaları için Nasıl Motive Edersiniz?
3. Sanat Mentorunun Sahip Olması Gereken Kültürel ve Tasarım Bilgisi
3.1. wmn&ART Konseptinde Kültürel Kimliklerin Önemi
3.2. Sanat ve Mentorluk İlişkisi Nedir?
3.3. Uygulanabilir Tasarım Nedir? Tüm Tasarımlar Erişilebilir midir?
4. Mentorler için Girişimcilik Perspektifi
4.1. Bu Olgulardan Nasıl Yararlanılabilir - Herhangi Bir Ek Gelir Elde Edilebilir mi?
4.2. Seramik El Sanatları Ürünlerini daha Satılabilir Hale Getirmek
4.3. Mentilerinizi Seçerken Düzenli Seramikçi Olmayı Hedeflediklerinden Emin Olun
Referanslar

Bizi nasıl buldunuz?

Giriş