wmn&ART e- VZDELÁVACÍ program

Program wmn&ART e-VZDELÁVANIE je rozdelená na dve časti. Prvá časť je zameraná na umeleckých mentorov, ktorí budú poskytovať mentoring začínajúcim podnikateľkám. Cieľom tejto časti je v podstate naučiť umeleckých mentorov metodiky, ako pripraviť budúce podnikateľky CHMEs - začínajúcich podnikateliek, na ich budúce vytváranie pracovných miest založených na domácej a remeselnej výrobe; naučiť sa mentorovať/podporovať budúce podnikateľky CHMEs - začínajúcich podnikateliek, pri zakladaní ich vlastného podniku a vybaviť ich mentorskou podporou pre rozvoj stratégií stabilizácie a rastu. Umeleckí mentori tak budú vybavení na to, aby mohli začínajúcim ženám poskytnúť mentorskú podporu v týchto otázkach.

Druhá časť programu e-školenia sa zameriava na podnikateľky CHMEs - začínajúce podnikateľky, ktoré získajú e-školenie v oblasti remeselnej výroby, kde môžu vyrábať a predávať z domu, a získajú účinnú mentorskú podporu.

Ako ste nás našli?

Prihlásiť sa